Ranking HUEVOS DE PASCUA ðŸ°

No soy muy dada a las celebraciones de Semana Santa, pero dando una vuelta por la red he visto unas ideas que no puedo dejar de compartir, así que, ojos bien abiertos…Animaos!! Seguro que estas vacaciones tenéis un montòn de tiempo libre, no desperdiciés ni un minuto.

No soc molt de les cel.lebracions de Semana Santa, però fent una volta per la xarxa he vist unes idees que no puc dexar de compartir, així que, obriu bé els ulls... Animau-vos!! Segur que en aquestes vacances teniu moltíssim de temps lliure, no dexeu perdre ni un minut.

.

.

 index (9)

OUS DE PASCUA

.

Es un imprescindible en estas fechas, hay millones de ideas para decorarlos. Aquí os dejo un ranking de los que más me han gustado:

Es un imprescindible en aquestes dates, hi ha milions d'idees per a decorar-los. Aquí us deixo un ranking dels que més m'han agradat:

.

Antes de empezar, os voy a enseñar la técnica para vaciar el huevo, ya que es el paso previo que deberéis hacer en algunos de los diy que os enseño a continuación.

Abans de començar, us ensenyaré la tècnica per a buidar l'ou, ja que es el pas previ que haureu de fer en alguns dels diy que us mostro a continuació.

.

index (12)

COM BUIDAR L'OU?

.

VACIADO_HUEVO

Como veis, es así de sencillo. Cogemos una aguja y hacemos un pequeño orificio en la parte superior, otro en la inferior, y soplamos. ¡El huevo está listo para decorar!

Com veieu, es així de senzill. Agafem una agulla i feiem un petit orifici a la part superior, un altre a l'inferior, i bufem. L'ou ja está llest per a decorar-lo!

.

.

index (11)

5. OUS AMB MISSATGE

Calligraphy-Eggs-1

de Oh Happy Day

.

Materiales necesarios / Materials necessaris :

Huevos / Ous

Papel hectográfico (de tattoo) / Paper hectogràfic (de tattoo)

Tijeras / Tisores

Servilleta / Tovalló

Una recipiente pequeño / Un recipient petit

Agua / Aigua

.

Paso a paso / Pas a pas :

Calligraphy-Eggs-5

1. Imprimimos la plantilla descargable que encontraréis en Oh Happy Day.

2. Calcamos la plantilla en el papel hectográfico.

3. Mojamos la superficie del huevo y pegamos el papel con las letras.

4. Dejamos secar unos segundos el papel, ejerciendole presión y retiramos.

1. Imprimim la plantilla descarregable que trobareu a Oh Happy Day.
2. Calcam la plantilla al paper hectogràfic.
3. Banyam la superficie de l'ou i aferram el paper amb les lletres.
4. Deixam secar uns segons el paper, exercint-li pressió i retiram.

.

Coste del Diy (aprox.) / Preu del Diy (aprox.) :

Papel hectográfico (de tattoo) 5 hojas / Paper hectogràfic (de tattoo) 5 fulles = 5 € en The Tattoo shop

TOTAL = 5 €

.

Tiempo estimado / Temps estimat :

Unos 40 minutos.

Uns 40 minuts.

.

cropped-2.png

.

index (13)

huevos-de-madera-para-pascua-1

de Guía de Manualidades.

.

Materiales necesarios / Materials necessaris :

Una docena de huevos de madera / Una dotzena d’ous de fusta

 Surtido de rotuladores de color / Surtit de rotuladors de color.

Cinta de pintor

.

Paso a paso / Pas a pas :

Confetti :

huevos-de-madera-para-pascua-2

Escoged tres o cuatro colores e id trenzando pequeños puntos a modo de lluvia de confettis.

Escolliu tres o quatre colors i anau trençant petits punts a manera de pluja de confettis.

.

“Tejidos” :

huevos-de-madera-para-pascua-3

Vamos creando líneas en zig-zag y para ello hay que usar cinta de pintor, cubriendo aquellas zonas donde no vamos a dibujar nada.

Anem creant linies en zig-zag i per això hem d'utilizar la cinta de pintor, cobrint aquelles zones on no haguem de dibuixar res.

.

Banderines :

huevos-de-madera-para-pascua-4

Este otro diseño consiste en dibujar pequeños banderines mediante líneas diagonales trazadas con la ayuda de la cinta de pintor, como se ve en la imagen.

Aquest altre diseny consisteix en dibuixar petits banderins mitjant linies diagonals traçades amb l'ajuda de la cinta de pintor, com es veu a l'imatge.

.

Coste del Diy (aprox.) / Preu del Diy (aprox.) :

Una docena de huevos de madera / Una dotzena d’ous de fusta = 7’82 € en Aliexpress

 Surtido de rotuladores de color / Surtit de rotuladors de color (12 u.) = 3’40 en Material escolar

Cinta de pintor (50×19) = 1’87 en Leroy Merlin 

TOTAL = 13’09 €

.

Tiempo estimado / Temps estimat :

1 hora.

.

cropped-2.png

.

index (14)

DIY-tealight-eggshell-centerpiece1(pp_w568_h851)

de Little Inspiration.

.

Materiales necesarios / Materials necessaris :

Cáscaras de huevo (asegúrese de que la apertura de la cáscara del huevo es lo suficientemente amplia para una vela) / Closques d’ou (asegurau-vos de que l’apertura de l’ou sigui lo suficientment amplia per a una espelma)

Colorante Alimentario / Colorant alimentàri

 2 cucharadas de vinagre / 2 cullarades de vinagre

 Agua Tibia / Aigua teba

Velas pequeñas / Espelmes petites

Huevera / Ouera

.

Paso a paso / Pas a pas :

DSC_0523(pp_w568_h851)

Para teñir debemos undir las cáscaras del huevo, que habremos limpiado bien previamente, en una taza con el agua tibia, las dos cucharadas de vinagre y unas gotas del colorante alimentario durante 10 minutos. Dejamos que se seque por completo.

A continuación, introducimos la vela en la cáscara y colocamos las velas en la huevera y… ¡LISTO!

Per a tenyir haurem d'enfonsar les closques de l'ou, que haurem netejat bé previament, en una tassa amb l'aigua teba, les dues cullarades de vinagre i unes gotes del colorant alimentàri durant uns 10 minuts. Deixam que es sequi per complet.
A continuació, introduïm l'espelma a la closca i col.locam les espelmes en la ouvera i... LLEST!

.

Coste del Diy (aprox.) / Preu del Diy (aprox.) :

Colorante Alimentario / Colorant alimentàri (3 u) = 2’19 € en Hipercor

Velas pequeñas / Espelmes petites (24 u) = 3’99 € en Ikea

Huevera / Ouera PVC (10 compartimentos) = 1’85 € en Twenga

TOTAL = 8’03 €

.

Tiempo estimado / Temps estimat :

20 minutitos.

20 minutets.

.

cropped-2.png

.

 index (15)animated-decorated-eggs (1)de My Poppet 

.

Materiales necesarios / Materials necessaris :

1.Materials

Una docena de huevos de madera / Una dotzena d’ous de fusta 

Trozo pequeño de papel de lija muy fino / Tros petit de paper de vidre molt fí

Lápiz / Llapis

Goma de borrar

Pintura acrílica

Rotuladores / Rotuladors

Pinceles / Pinzells

Barniz mate / Vernís mate

.

Paso a paso / Pas a pas :

2.Sketches

Paso 1: Diseñe sus huevos!

Pas 1: Disenyi el seus ous!

Paso 2: Lije ligeramente los huevos de madera, si es necesario.

Pas 2: Polir lleugerament els ous de fusta, si es necessàri.

3.-Painting (1)

Paso 3: Pinta tus huevos.

Puede separar los huevos de madera huecos y pintar cada mitad individual. Esto es ideal cuando se quiere pintar cada mitad del huevo de un color diferente. Considera también pintar el interior, es un bonito detalle.

Pintar con los rotuladores es también una gran manera de añadir detalles finos a sus diseños. Asegúrese de esperar hasta que la pintura esté seca antes de dibujar detalles sobre zonas pintadas.

Pas 3: Pinta els ous.
Pot separar els ous de fusta buits i pintar cada mitat individual. Això es ideal quan es vol pintar cada mitat de l'ou d'un color diferent. Considerau també pintar l'interior, és un bonic detall.
Pintar amb els rotuladors es també una gran manera d'afegir detalls fins als seus disenys. Asuegurau-vos d'esperar gins que la pintura estigui ben seca abans de dibuixar sobre les zones pintades.

Paso 4: Barnizar 

Cuando hayas terminado de pintar los huevos, es una buena idea usar un barniz mate para sellarlos y protegerlos.

Pas 4: Envernissar 
Quan hagueu acabat de pintar els ous, és una bona idea utilizar un vernís mate per  segellar-los i protegir-los.

Paso 5: Llenar

Cuando los huevos están pintados y barnizados se puede llenar con cualquier sorpresa! En la siguiente foto hay algunos ejemplos:

Pas 5: Omplir
Quan els ous estiguin pintats y envarnissats es poden omplir amb cualsevol sorpresa! A la següent foto hi ha alguns exemples:

5.Egg-Fillers

y.. VIOLÁ!!

5.Egg-Surprise

.

Coste del Diy (aprox.) / Preu del Diy (aprox.) :

Una docena de huevos de madera / Una dotzena d’ous de fusta = 7’82 € en Aliexpress

Trozo pequeño de papel de lija muy fino / Tros petit de paper de vidre molt fí (9 u) = 2’35 € en Opitec

Barniz mate / Vernís mate (0’25 l) = 6’10 € en Leroy Merlin 

TOTAL = 16’27 €

.

Tiempo estimado / Temps estimat :

Depende mucho de los diseños, pero aproximadamente 1 hora.

Depen molt dels disenys, però aproximadament 1 hora.

.

cropped-2.png

.

index (16)

MrMrsEggDIY1

de Say Yes.

.

Materiales necesarios / Materials necessaris :

MrMrsEggDIYMaterials

2 huevos de madera que se abran / 2 ous de fusta que es puguin obrir

Pintura acrílica

Píncel / Pinzell

Pegamento / Cola

Tijeras / Tisores

Lápiz / Llapis

Rotuladores / Rotuladors 

Un trozo pequeño de cartulina negra / Un tros petit de cartulina negre

Unas cuantas lentejuelas / Uns cuants lluentons

Relleno (opcional)

.

Paso a paso / Pas a pas :

MrsMrsEggDIYSTep1

Paso 1: Dibujad la cara en la parte superior del huevo con lápiz. Si dibujáis primero la linea del pelo os ayudará a orientaros para hacer los demás detalles.Sólo tenéis que utilizar dos puntos para los ojos y una pequeña línea de la boca.

 Pas 1: Dibuixau la cara a la part superior de l’ou amb llàpis. Si dibuixau primer la línia dels cabells us ajudará a orientar-vos per fer la resta de detalls. Només heu d’utilitzar dos punts per els ulls i una petita línia per la boca.

MrsMrsEggDIYSTep2

Paso 2: Coloreamos las caras con los rotuladores.

Pas 2: Acolorim les cares amb els rotuladors.

MrsMrsEggDIYSTep3

Paso 3: Pintamos el pelo. Es recomendable darle dos capas.

Pas 3: Pintem els cabells. Es recomendable donar-l'hi dues capes.

MrsMrsEggDIYSTep4

Paso 4: Pintamos la parte inferior del huevo con un color que haga contraste.

Pas 4: Pintem la part inferior de l'ou amb un color que faci contrast.

MrsMrsEggDIYSTep5

Paso 5: Cortamos, en la cartulina negra, una pequeña pajarita para nuestro Mr.

Pas 5: Tallem, a la cartulina negre, un petit llacet pel nostre Mr.

MrsMrsEggDIYSTep6

Paso 6: Pegamos nuestra pajarita al Mr., y con las lentejuelas haremos una pequeña decoración en el pelo de Mrs. Esperamos a que seque y escondemos nuestra sorpresa en el interior.Ya tenemos lista a nuestra parejita!

Pas 6: Aferrem el nostre llacet al Mr., i lkavors amb els lluentons ferem una petita decoració als cabells de la Mrs. Esperarem a que sequi i amegarem la nostre sorpresa a l'interior. ¡Ja tenim a la nostre parelleta!

MrMrsEggDIY (1)

.

Coste del Diy (aprox.) / Preu del Diy (aprox.) :

Huevos de madera / Ous de fusta (6 u) = 3’91 € en Aliexpress 

TOTAL = 3’91 €

.

Tiempo estimado / Temps estimat :

Unos 40 minutos.

Uns 40 minuts.

.

cropped-2.png

.

Que opináis? Os gustan? No esperéis más para hacer los vuestros.

Os espero a todos en próximas entradas!!

¿Que opineu? ¿Us agraden? No espereu més per fer el vostre.
¡Us esper a tots a nels proxims posts!

😉

Recordad que podéis encontrarme en todas las redes sociales

Recordeu que podeu trobar-me a totes les xarxes socials.